Magyarországon

A Purnatirth Jógaközpont egy olyan közösség, egy olyan, a jóga köré gyűlt csoport, amelynek tagjai a természetes és tiszta környezetre, lelki és testi harmóniára és békére, belső egyensúlyra, összhangra ember és természet között, vegetáriánus táplálkozásra, mások iránti megértésre, türelemre, a spirituális életre törekszenek. Mindezt nem vallásos alapokon, hanem egy közös spirituális szellemiség mentén.

A csoport vezetője Dr. Svami Purna himalájai tanítómester, akit nemcsak a nyugati világban, hanem Indiában is megvilágosodott mesterként tisztelnek. Időről időre igaz tanítók jelennek meg a Földön, akiket példamutató életükről ismerhetünk fel. Saját példájukon keresztül mutatják meg az embereknek, hogyan élhetnek úgy, hogy létük az egész emberiség hasznára váljon.
Sri Svami Rameshwar Ananda Giri Purna Ji Maharaj egy ilyen tanító, aki azon dolgozik, hogy a béke és a harmónia mindannyiunk számára valóság legyen ezen a világon.

Dr. Svami Purna a társadalmilag hátrányos csoportok felemeléséért számos sikeres kezdeményezést hozott létre Indiában és a világ más részein is. Rendíthetetlenül kitart a társadalmat megbetegítő erők mérséklése mellett és nyughatatlanul tevékeny mindaddig, míg az anomáliák növekedését látja. A magasabb társadalmi értékek meghonosítása és az elesettek felemelése érdekében a problémákat hajlandó a kormányzatok elé is vinni, akik méltányolják határozottságát, gondoskodását és rendkívüli képességeit.

Életének kezdetén fiatal hercegként megismerte a jólétet és a kényelmet, a legjobb keleti és nyugati iskolákban tanult. Az Igazság kereséséért később visszautasította a címet, a gazdagságot és a világ kényelmét. Komoly spirituális keresése során több ezer kilométert utazott/gyalogolt, forró sivatagos vidékeken át egészen a Himalája hófödte csúcsaiig, nélkülözésben élte egyszerű, szigorú életét, barlangokban, erdőkben és a Himalája csúcsai között élt. Az Igazság kutatása során a legtöbb ember számára elviselhetetlen nehézségeket szenvedett el. Erről az útjáról felemelkedve a Teljes Bölcsességet eléve, felemelkedve, korunk egyik kiváló mestereként tért vissza.

Indiai és európai iskolákban nevelkedve a szanszkrit mestere és a gyógyítás, a pszichológia, a filozófia és az irodalom doktora, az Indiai filozófia hat iskolájának és a Jóga nyolc részes ösvényének kiválósága, aki kiérdemelte a Vidya Vacaspati, a Tanulás Fejedelme címet.

Tanításai a praktikus életben gyökereznek, alkalmazásuk során az egész világon oly szükséges egyensúlyra, harmóniára, a békés együttélésre és a bölcsességre kerül a hangsúly. Míg a világon sok olyan guru van, aki a nyugati társadalomban ért el hírt és sikereket, addig Svami Purnáról úgy tartják, hogy azon kevesek közé tartozik, akit Indiában is mély tisztelet övez. Mindez igaz, hiszen az egyetemes nyelven beszél: tanításai minden földrajzi és más (hitbéli, rasszok alkotta) határt túlszárnyalnak. Éppen ezért az egész világon gyakran hívják meg a spirituális bölcsességet tanítani, amely az egész emberiség hasznára válik.

Ma olyan korban élünk, amikor az igazság keresése, az élet tisztelete, a kiegyensúlyozott nemragaszkodás és a készség, hogy anélkül segítsünk vagy szolgáljunk, hogy abból személyes hasznunk származna mind-mind nehezen fellelhető, hacsak teljesen elfeledetté nem vált. Svamiji ebbe a korba hoz üdítő szünetet, olyan tevékenységeket szorgalmaz, amelyek az egész emberiség felemelkedését szolgálják. Abbéli törekvése során, hogy a világon harmónia és béke nyerje el a helyét, különböző politikai és vallási vezetőkkel, filozófusokkal és spirituális vezetőkkel találkozik és levelez. Svamiji így, a maga útján óriási változásokat hozott számos országban.

Svamiji egyszer azt mondta: „A beteljesedett élet megadja a képességet arra, hogy a legjobb minőséget osszuk meg az egyénekkel és a különféle kultúrákkal úgy, hogy közben tiszteljük és megbecsüljük a Föld változatosságát és képesek vagyunk mögé, a lényegig, a lélek birodalmába látni.” Ebből az erős hitből született a Visva Adhyatmik Sansthan World Spiritual Society (V.A.S.) Londonban, az Adhyatmik Foundation Pennsylvániában, a World Spiritual Society (W.S.S.) Delhiben, és a fenti gondolat mentén alakult meg a magyar szervezet, a Purnatirth Alapítvány is.

Dr. Svami Purna könyvei:
But Guruji
Maya’s Play
The Fruit of Purity
Indra’s Pearls
Soham … I Am That
I am in the Expanse of the Heart
Mosaic – A selection of poems
Mithila – Life within the rainbow
The Lost Necklace and other stories
The Offering – A collection of short stories and anecdotes
The Truth Will Set You Free (magyar kiadásban megjelent: Az igazság szabaddá tesz)
Discourses
Technique to Live (magyar kiadásban megjelent: Bölcs életvitel)
The Way to Live (magyar kiadásban megjelent: Bölcs életvitel 2.)
Balanced Yoga (magyar kiadásban megjelent: Kiegyensúlyozott jóga)
Yoga