Telecast 2020. május 1. – 1. rész

Ma május elseje van, Szítá megjelenésének napja, ekkor érkezett a Földre. Ezen kívül még sok egyéb ok miatt is ünneplik ezt a napot világszerte. Ganga Mayáról és Draupadíról is szót fogunk ma ejteni.

Április végén rengeteg fesztivál, spirituális esemény zajlott, melyekről korábban már beszéltünk, április 26-án volt az Akshaya Tritiya is. [Akshaya Tritiya egy fesztivál Indiában, amelyet a holdnaptár szerint a Hold harmadik fázisában (tritíya = harmadik) tartanak. Ilyenkor szeretetteljesen emlékeznek meg a már eltávozottakról és Parasurámáról is, aki Vishnu 6. inkrarnációja. – szerk.] A május hónap nagyon figyelemreméltó. Május 3-án van a Mohiní Jayanti. Mohiní Vishnu inkarnációja, aki a leggyönyörűbb női formában jelent meg, hogy a démonok elméjét másfelé terelje. Akkoriban démonok uralkodtak a Földön, a Föld természeti forrásai felett, ezért Vishnu kénytelen volt felvenni a legvonzóbb női alakot, hogy a démonok figyelmét a Földről egy szattvikus lény felé irányítsa. Május 6-án lesz a Narasimha Jayanti, Narashimha megjelenésének a napja. Buddha Purnima, más néven Buddha Jayanti is lesz (ebben az évben május 7-ére esik az ünnep), ez Buddha születésnapja, mikor Buddha a Földre inkarnálódott. Nárada Jayanti lesz 8-án, Náradát, Vishnu odaadó hívét és barátját már ismerjük. Májusban érkezik a Shani Jayanti is, 22-én ünnepeljük Shani megnyilvánulását – ahogy már említettük, mikor korábban Shaniról beszéltünk.

Április rendkívüli hónap volt, akárcsak május. Jelenleg az egész világon mindannyian nagyon szokatlan, különös és veszélyes helyzetben, a bezártság állapotában élünk. Svamiji azon gondolkodott, hogy most azokat az embereket választották el egymástól, azok kerültek elérhetetlen távolságba, akik szeretik egymást, de mégsem találkozhatnak, nem láthatják a másikat. Még az a szerencse, hogy beszélhetnek telefonon, néha meg is pillanthatják egymást. A világon mindenki számára nagyon megrázó ez a helyzet, sokakra ébresztően hat. Persze el fog múlni, de gondoljunk bele, hogy fizikailag mekkora kínt, fájdalmat és szenvedést élhet át az, aki elveszített szerettei után vágyódik. A fizikai valóság az élet első valósága, ezt senki sem tagadhatja: van testünk, elménk, vannak érzékeink. Nagyon érdekes, hogy még Vishnu is szenvedett, amikor Rámaként megszületett. Lakshmi is megszületett, inkarnálódott Szítá formájában. Lakshmi inkarnálódott, mint Dhatri Mata [szanszkrit Dhatri Mata = Tápláló Anya – szerk.], mint Prithvi [szanszkrit Prithvi, vagy Prithvi Mata = Anyaföld; Bhúmiként is ismert – szerk.], és belőle lett, belőle született Szítá. Ez nagyon különös, hogy még Szítának is át kellett menni fájdalmon és szenvedésen. Képzeljük el, mikor Szítá be van zárva Rávanarádzsban Sri Lankán, és várja Rámát, hogy jöjjön érte, mentse ki onnan. Később Szítának megint el kellett távoznia az erdőbe, hogy gyerekeit, Kushát és Lávát Valmiki ashramjából elhozza. Valmiki írta meg a Rámajánát, mielőtt Ráma és Szítá inkarnálódott volna, még mielőtt a Rámajána megtörtént volna.
Első valóságunk a fizikai forma, második az érzelem. Két testünk van, a fizikai testünk és a finomtestünk. A fizikai testünkben tíz érzékszerv van, öt durvább és öt finomabb: Az öt érzékszerv alkotja a finom részt: szaglás, hallás, érintés, látás, ízlelés. Míg az öt durva, nagyobb érzékelő: a kéz, a láb, az orr, a fül, a szem és a nyelv. A fizikai test mellett létezik a finomtest, ez az érzelmi aspektusokat jelenti. Négy részből tevődik össze: csittá, azaz elme; buddhi, vagy intellektus; csit, avagy megkülönböztetés, és ahamkár, azaz egó, avagy a hamis önvaló. Ez a négy aspektus alkotja a finomtestet. Mindenkinek van fizikai teste és finomteste. És mellette van a paramátman, amiből az átman lesz. Paramátman a végső valóság, azaz brahman. De a fizikai valóság az első és az érzelmi valóság a második, ezek mind fizikai és érzelmi szemszögből működnek, a tudatosság fizikai és érzelmi szintjéről működnek. Természetesen megvan testünk, vannak érzelmeink, és nem tudunk elmenekülni a fájdalom, szenvedés, szeparáció elől. Az egyik legrosszabb dolog a szeparáció, az, hogy külön válunk a másiktól: a szeparációtól való félelem, az elválástól való félelem nagyon mélyen gyökerezik az emberekben. Az ember el lett választva az örök énjétől, és még nagyon sok szinten el van választva. Ezt a valóságotnem lehet letagadni. De ami a legfontosabb az életben, ami minket megtart, az a szeretet. A szeretet olyan, mint egy örök tűz, egy soha el nem lobbanó láng. A Ganga folyamatosan áramlik, a tiszta Ganga. Az örök hang szüntelenül dalolja az isteni éneket. A szeretet a végtelen égbolt. A szeretet hatalma, a szeretet ereje a legnagyobb kapcsolat köztünk és a legvégső között. Természetesen a szeretetnek nem csak egy formája van, sokféle módon képes megnyilvánulni, számos aspektusa, szempontja létezik. A szeretet nem az „adok-kapok” viszonyon alapul, nem egymás közötti világi interakciókon vagy megállapodásokon múlik, és feltételekhez sincs kötve. A szeretet a teljes odaadás, a testünk, lelkünk, elménk odaadása. A legvégső szeretetben az ember elveszíti az identitását. Bármilyen egyénisége van egy embernek, ott már semmi sem létezik és többé semmi sem számít. Ilyen élményt a legfelsőbb isteni lények tapasztalnak meg.

Jó példa erre Nárada. Nárada Jayanti is van, Nárada megszületésének, inkarnációjának ünnepe. Amikor a Földön megnyilvánult, Nárada megtapasztalta ezt a szeretetet. A Nárada Bhakti Szútra értekezésben erről a teljes (purna) szeretetről beszél A purna szeretet a teljes, örök szeretet, amelyet Nárada megtapasztalt. Nárada egy mennyei lény, aki a kozmoszon belül bárhova utazhat, egyik bolygó sem elérhetetlen számára. Ő Vishnu odaadó barátja, tanítványa és híve. Szereti Vishnut, és Vishnu is szereti őt. Az egész értekezés az isteni szeretetről szól, amiről már mesélt Svamiji. Nárada azt írja, hogy akinek ez az élmény megadatik, az emelkedett lénnyé válik, és elveszíti mindenfajta egyéniségét, számára megszűnik a fájdalom, a szenvedés. Ez egy áldásos állapot, mellyel ilyenkor az ember magát azonosítja.

Nárada énekli az isteni éneket, ahogy Hanumán is. Hanumán szereti Srí Rámát. Mikor Ráma megkérdezi tőle: „Mennyi benned a szeretet?” – ő kinyitja a szívét (ezt szokták ábrázolni), és ott ül Ráma és Szítá a szívében. Ennyire szereti őket. Hanumán a szeretet megtestesítője. Kirtant végez, énekli az isteni szeretet énekét. Nárada és Hanumán példaképül szolgál az embereknek, ők felejthetetlenek. Van még több hasonló példa, például a gópik szeretete.

Telecast 2020. május 1.
1. rész
2. rész
3. rész