Telecast 2020. május 10. – 2. rész

Az istennők előhívása. Mint már említette Svamiji, ez az anyai ösztön nem csak az anyákban szunnyad, hanem minden teremtményben. A kicsinyekről való gondoskodás az összes teremtménybe plántált anyai ösztön kimagasló példája. Ez a fajta szeretet, együttérzés és gondoskodás isteni tulajdonság, ami az egész teremtésben elterjedt. Teljesen mindegy, milyen teremtményekről beszélünk, mindet beleértjük, még a vírust is. A kicsinyek, a kisbabák nagyon fontosak, ezért a Navaratri ünnepén kilenc éjszakán át ünnepelnek. Az istennőket anya formában tisztelik, előhívják a kozmikus anya energiáját, hogy védelmet kapjanak tőle. Az összes nőben és minden nőnemű teremtményben, de különösképpen az emberekben benne van a szeretet és együttérzés képessége; és ha magukat ezekkel az isteni anyákkal is azonosítják még, akkor nagyon sok pozitív energiát tudnak átvenni és mindez a hasznukra válik. A női anya elv nagyon erőteljes.
Ma a világon pár ország kormányát nő vezeti – például Új-Zélandon, Norvégiában, Izlandon és Németországban –, és úgy tűnik, hogy jobban tudnak igazgatni, mert van bennük együttérzés. Ha megnézzük, hogy mi zajlik most a világban a vezetés szempontjából, mi a vírus tanítása, akkor láthatjuk, hogy a női vezetőkben meglévő Shakti energia révén ők relatíve jobban irányítanak a jelenlegi helyzetben. Tehát az Anyák Napja az összes anyát előhívja, akiben megvan a szeretet és együttérzés a gyermekük iránt is, de persze minden szempontból elő kell hívni ezeket az érzéseket. Amennyiben ezek a női vezetők elő tudnák hívni magukban az isteni Shakti energiát, meg tudnák változtatni a világot, ami egy jobb hely lenne.

Most isteni jagana zajlik [szanszkrit jagana = ébresztő – szerk.]. Legutóbb beszéltünk Szítáról, a Föld Anyáról, Gangáról, arról, hogy az isteni anya adja az erőt és az együttérzést. Ezt a tulajdonságot elő lehet hívni, tehát ez nem annak a kérdése, hogy valaki férfi vagy nő, hanem az anya-minőség kérdése. Ardhanarívara a félig férfi, félig nő koncepció, amikor Sivát félig Shaktiként, félig Sivaként ábrázolják. Ennek nagyon misztikus értelme van, hatalmas erejük van együtt, ők hozzák létre a világot.
A női magas lények közül néhány nagyon szoros kapcsolatban volt Svamijivel. Az egyik Srí Ánandamayi Má, akivel hosszú időn át volt a kapcsolata. Amikor 1974-ben a Kumbha Mela filmet készítette egy német televíziós társaság, Svamiji Ánandamayi Má-t kérte meg, hogy küldjön valami üzenetet a világ számára. Ananda Nejma nagyon nagy lény volt, mégis alázatosan azt mondta Svamijinek: „Baba, te vagy az, akinek beszélni kell, én senki vagyok te előtted.” Svamiji megkérte, hogy énekeljen egy bhajant, egy mantrát. Ő pedig alázatosan Svamijit kérte, hogy üzenjen a világnak. Nagyon nagy szent volt, nagyon nagy anya, az ő történetét mindenki ismeri a misztikus világban. Egészen fiatalon ment férjhez, és mikor a férje rájött, hogy nem egy átlagos nő, imádni kezdte a feleségét anya formájában. A férj a tanítványa lett. Svamiji 1974-ben találkozott vele utoljára Haridwárban, Kumbh Mela idején. 1974. előtt Kalkuttában volt vele, a bengál részben, ott valamelyik faluban; és Bihár különböző helyein, Közép-Indiában; és természetesen Haridwárban, Rishikeshben és a Himalájában is.
Svamiji ismerte több nagy lény női formában megszületett inkarnációját, és más nőkkel is találkozott, akiknek az együttérzése, végtelen energiája és kegyelme most is inspiráló, ahogy beszél róluk. Ismerte azt is, akit az Anyának neveznek és Pondicherryben, az ashramban élt Sri Aurobindo közeli tanítványaként. A családja Franciaországban, Párizsban lakott, ők is nagyon közeli tanítványok voltak. Mikor az Anya Pondicherryben elhagyta a testét, akkor Svamiji ott volt a családjával Párizsban. Az Anya úgy tervezte, hogy egész életét Pondicherryben fogja leélni Sri Aurobindoval, a nagy filozófussal, aki először politikai vezető volt, aztán visszavonult a politikától és spirituális mester lett. Sokszor találkozott vele Svamiji. Svamiji korábbi családi életével valahogy rokonságban volt.
Aztán kapcsolatban állt Annie Besanttal, aki egy protestáns angliai családból származott. Mivel csalódott az akkori kereszténységben, elment Madam Blavatskyhoz Moszkvába, aki Benáreszbe küldte. Később segített Madan Mohan Malaviya-nak, akivel megalapították a benáreszi egyetemet; és aki szintén kapcsolatban állt Svamijivel. Hatalmas munkát végzett Benáreszben, és amikor Svamiji is ott élt, nagyon közeli spirituális kapcsolat volt köztük. Annie Besant Krishnamurtinak is sokat segített, 13 éves korában adoptálta őt Dél-Indiából. Később Krishnhnamurti tanító lett. Dr. Annie Besant Angliából származott, de nagyon ismert Indiában.

Ma van Anyák Napja. A számos magas, megnyilvánult Shakti története közül Krishna édesanyjának története is nagyon izgalmas. Mikor Krishna kisbaba volt, a földdel játszott, a szájába vette, kóstolgatta, ahogy a gyerekek általában szokták. Az édesanyja észrevette és jól megszidta Krishnát. Megkérte, nyissa ki a száját, hogy ki tudja tisztítani, de Krishna nem volt hajlandó. Az anyja ragaszkodott hozzá, végül muszáj volt engedelmeskednie. Amikor kinyitotta a száját, az anyja nem hitt a szemének: a kis Krishna szájában megpillantotta Vishnu kozmikus formáját. Becsukta a szemét és elfutott. A látvány elfogadhatatlan volt számára, ezért megkért egy doktort, hogy nézze meg, mi történhetett Krishnával. Képtelen volt belenyugodni abba, hogy Krishna nem az ő kicsi fia, hiszen csak egy gyermekre vágyott, nem pedig egy kozmikus lényre. Nem a legnagyobb isten, Vishnu alakját akarta látni, hanem a kicsit fiát, másról tudni sem akart.

Végtelen sok történet van az anyákról. Ma Anyák Napja van, az anyák jelképezik a meg nem szűnő együttérzést és szeretetet. Az anya legtiszteletreméltóbb tulajdonsága, hogy nem vár el ezért cserébe semmit. A gyerekeknek jónak kellene lenniük, értékelniük kellene az anyai szeretetet, mindazt, amit az anyák tesznek értük. Nagyon sokan értékelik is, főleg később. Van egy mantra, amelyben ezt mondják: „A gyerekek lehet, hogy időnként rosszcsontok, időnként undokok, de az anya sosem lesz kumata, nem fogja ezt rosszallni, nem lesz gonosz; az anya mindig a gyermekei jólétét kívánja.” És ez a legnagyobb tulajdonsága a női formának: az anyai ösztön.
Az Anyák Napja mai ünnepén előhívjuk a kozmikus anyát és az összes anyát, hogy tiszteletünket fejezzük ki minden anyának, aki rengeteg munkát végez, hogy a szamszkárát [szanszkrit szamszkára = az, ami összerakódott; az, ami összerak – szerk.] elhozzák, hogy a legjobbat hozzák elő gyerekeikből. Amint a madár kirepül, vége az anya szerepnek, a gyerekek a saját útjukat járják. Az emberi anya is két lábra állítja a gyerekét, hogy sikerüljön magáról gondoskodnia. Ez az anya alapeszméje.

Az isteni anyák napját, a Navaratrit kilenc napon át ünnepeljük. Kilenc Navadurgát ünnepelünk: Brahmani, Lakshmi, Szaraszvati, Durgá, Umá, Párvatí, Vaishnavi, Charchika, Káli. A kozmikus anya kilenc formája megvédi a földet, a kozmoszt, a világegyetemet.
Már régen nem beszélt Svamiji arról az anyáról, aki megvilágosodott volt és gyönyörű. Benáreszben Kashi király beleszeretett ebbe a megvilágosodott hercegnőbe és megkérte a kezét, szerette volna elvenni feleségül. A megvilágosodott hercegnő kikosarazta, nem érdekelte a férjhezmenetel, megértette a világi kapcsolatok értelmetlenségét. A király azonban nagyon kérte őt, és mivel egy jó király volt, így a hercegnő végül mégis beleegyezett a házasságba egyetlen feltétellel: a gyerekeket csak ő nevelheti. A szerelmes király elfogadta ezt a feltételt és megtartották az esküvőt. Született egy gyermekük, akinek az anya az örök védikus mantrát énekelte:
„Suddhosi Buddhosi Niranjanosi
Samsara Maya Parivar jitosi
Samsara svapanam traija mohan nidram
Mandala Sollapamuvacha Putram”

Suddhoósinak nevezik ezt a gyönyörű reggeli dalt, amit ébredéskor énekelnek, de esti altatódalként is lehet. A mantra jelentése: „Okos vagy, ügyes vagy, megvilágosodott vagy, bölcs vagy, áldásban részesülsz, boldog vagy. Nem az elméd vagy, nem az vagy, aminek tűnsz. Te tiszta átman vagy, tiszta tudatosság vagy, áldásos állapotban vagy. A világ, amiben élsz, ingatag, átmeneti, ideiglenes hely, minden átmeneti állapotban van, a dolgok jönnek és mennek, nem valódiak, nem igaziak, nem tartanak sokáig. Ó, fiam ébredj fel álmaidból, és ébredj rá, hogy ki is vagy, mi vagy. Ez egy álomszerű világ, oly sok rémálom van benne, ó, fiam, hagyd abba az alvást, a tudatlanságodat, sötétségedet, és fogadd el a fényt.”
Az anya minden reggel és este mondta a mantrát, és a fia megvilágosodott. Lemondott a világról és elvonult az erdőbe. Nem csak őt, hanem az összes gyermekét így tanította a megvilágosodott feleség. Egy napon a királynak elege lett ebből és kérdőre vonta: „Ha minden gyermekemet elküldöd az erdőbe, ki fog gondoskodni majd a királyságról?” Az utolsó fiút a király kimentette ebből a sorból. Felesége méltatlankodott: „A feltétel nem teljesült. Megígérted nekem, hogy én nevelhetem a gyermekeinket, de most vége szakadt az én feladatomnak.” Ez az utolsó fiú lett a király, de ő is megvilágosodott.

Sok csodálatos, élő példa van. Az Anyák Napját azzal tudnánk a legméltóbban megünnepelni, ha elismernénk az anyákat, az anyai tulajdonságok minden formáját, és az Anyák Napja nem csak a világi anyák napja lenne, hanem isteni szempontból is a kozmikus Anyáról, a kozmikus energiáról, a kozmikus együttérzésről és a kozmikus szeretetről szólna. Ezt kell felismerni, előhívni, aktiválni, ezáltal az emberek megértik az anya alapeszméjét, elvét, az isteni anya-tudatosságot. Bárki lehet anya, ha van anya tulajdonsága. Nem számít, ha férfi, akkor is lehet anya. Elő lehet hívni az anyát bármelyik nőből, ha ott az anyai ösztön, ha ott az együttérzés.
Manu azt mondja: „Az összes nő mind a te anyád. Minden tárgy a világban számunkra olyan, mint egy kő, nincs semmi jelentése. Aki mindenkire úgy tekint, mint a saját atmájára, az aki ezt látja, az megvilágosodott.” Tehát ne felejtsük el: ez a nagyon magas elv csak a védikus filozófiában létezik. Manu azt mondta, hogy Máyát is anyának tekintjük. Máyá olyan, mint egy belügyminiszter, az univerzum miniszterelnöke, ő foglalkozik a világi dolgokkal, mindennel, tekintet nélkül arra, hogy valami picike vagy sem. Ő az első anya, az első guru, továbbá Vishnu védelmezője. Amikor el akarunk jutni Vishnuhoz, Máyá próbára tesz minket. Csak Máyán keresztül vezet az út Vishnuhoz.
Kabír azt mondja: „Ismerem Máyát, nagyon trükkös, be tud csapni. De ugyanaz a Máyá segíteni is tud, mégpedig azoknak, akik a jó úton, a spirituális úton járnak.” Aki állandóan trükközik, csal, becsap másokat, az elé Máyá nehézségeket gördít. Krishna a Gítában azt mondja: „Ardzsúna, tudnod kell, hogy az én odaadó hívemet soha nem lehet elpusztítani. A hozzám vezető úton Máyán is nagyon könnyen keresztül lehet menni. Máyá segíteni fog, hogy hozzám eljuss.”
Máyá azonban csak akkor fog támogatni, ha felismerjük benne az isteni anya alapeszméjét. Ha elkezdünk trükközni, csalni, barátságtalanok vagyunk, előjön az egónk és negativitásunk, akkor Máyá meg fog próbálni minket.
Svamiji beszélt M.C. Mehtával, egy indiai környezetvédő ügyvéddel. Sokat nevettek. Svamiji azt mondta neki: „Már millió petíciót beadtál Indiában eredménytelenül. Ám jött egy kis suhintás Máyától, és rögtön megváltoztak a dolgok.” Ekkora Máyá hatalma. Amit millió petícióval, perek százaival sem lehetett jogilag elérni, azt Máyá egy apró legyintéssel el tudta intézni, például az emberi szennyezéstől mentes, tiszta Gangát. Jót mulattak ezen Mehtával, nagyon élvezték.

Máyá sok-sok formában űzi elképesztő játékát. Az isteni anyától azt várjuk, hogy legyen együttérző, szeretetteljes, és meg is kapjuk tőle, mert ő is anya. Az Anyák Napja igazi megünneplése azt jelenti, amikor hálatelt szívvel felismerjük az isteni energia összes formáját. Ez olyan, mint egy jagna, amikor ünnepelik az anyaságot, az összes női tulajdonságot: a szeretetet, a gondoskodást, az együttérzést és a kegyelmet. A nők számára ezek a tulajdonságok ajándékok, a férfiaknak viszont keményen meg kell dolgozniuk azért, hogy képesek legyenek hasonló érzelmekre. A nőknek nem szükséges, mert ők természetüknél fogva szeretetteljesek és részvétteljesek. A férfiaknak erre inspirálni kell magukat. Nagyon sok energiát kell abba fektetni, hogy a férfiakat rávegyük valamire – pl. álljanak valami humanitárius jótékonysági ügy mellé –, míg a nőkben természetüknél fogva, ösztönösen megvan a kedvesség, együttérzés, szeretet. Mikor előhívjuk ezt a szeretet-oldalunkat, akkor megvilágosodott anyákká és nőkké válunk. A legnagyszerűbb emancipáció és feminizmus, ha felismerjük a benne rejlő lehetőségeket.
A mai napon előhívjuk az isteni anya energiáját mindenkiből, aki rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, legyen az anya, egy guru, isten vagy istennő. Minden anya mondjon köszönetet a gyermekeiért, és minden gyermek tekintsen örök hálával az édesanyjára azért a sok jóért, amit egész életében kapott tőle.

Mantrázzuk:
„Ya Devi Sarva Bhuteshu Matri Rupena Samsthita
Namastasye Namastasye Namastasye Namo Namah”

Telecast 2020. május 10.
1. rész
2. rész