Telecast 2017. február – 2. rész

Egy ember haldoklott, de nem akart meghalni. Nem tudta merre kell mennie, egy Siva templomot talált. Bement a templomba, hogy menedéket találjon ott. Leborult Siva elé, és a halál nem tudott mit tenni, kívül maradt a templomon. Nem tudott bemenni a templomba, mert az teljesen Sivának a fennhatósága alatt állt, és a halálnak nem volt oda belépése. Lényeg, hogyha az ember Siva principium alatt van, abban van, akkor védelem alatt áll. Ezért választotta Svámiji a legszebb jelképet, Sivát, hogy az Egyesült Államokban építendő szentélyben felállítsák a szobrát. Remélhetőleg a Béke temploma (Sanctuary for Peace) a jővőben meg fog épülni, remélhetőleg az emberek a jővőben nem felejtik el, hogy mi ez a kép, amit létrehozni szeretnének. Siva koncepciója nagyon valódi és halhatatlan. Nagyon sok történet él Siváról, Párvatíról, Umáról. Sivának rengeteg megnyilvánulása, shakti megnyilvánulása van: Uma, Szatí, Párvatí, Gori, Durgá, Kálí.

Egy kérdés volt, hogy Dél-Indiában másképp fogják föl az isteni anya hatalmát, erejét. Lehet sokféleképpen felfogni. Ez az egyik szépsége az isteni megnyilvánulásnak. Úgy kell felfogni, ahogy fel tudjuk fogni, mint például Jashodá, Krishna anyukája. Ő Krishnára úgy nézett, mint egy kisbabára. Aztán Rádhá, ő megint másképpen nézett Krishnára. Nem kell, hogy zavar legyen abban, hogy a dél-indiaiak így hiszik, az észak-indiaiak meg úgy hiszik. Mi is gondolhatjuk úgy, ahogy szeretnénk. A kérdés, hogy hogyan tudjuk felfogni a shaktit, a megnyilvánulást. Amiatt nem kell, hogy zavar legyen valakiben, hogy különböző emberek különbözőképpen fogják föl a megnyilvánulást. Csak az érdekes, hogy mi a szívünkben hogyan érezzük. A szerep, az mindig megnyilvánul az emberek felfogása alapján.

Siva tánca egy nagyon híres tánc. Natarádzs, a táncosok királya a neve. Az összes művészet, a nyelveket is beleértve Sivától ered. A legelején volt egy tánc, tandava a neve, a teremtés tánca. Amikor a teremtés elkezdődött, akkor ez volt Siva első tánca. Miközben táncolt 14 hang jött ki a dobjából (damaru). Ez a 14 hang megnyilvánult, ez lett a szanszkrit első ábécéje, ami később több száz betűvé alakult át. Előszőr a 14-ből 44 lett, majd a 44-ből több százszorosa lett. Eredetileg 14 hang volt. A 14 hang az ősi szanszkrit 14 betűje. Akkoriban még nem úgy hívták, hogy szanszkrit, hanem bráhmi. A bráhmi 14 hangja tehát a teremtéskor jött létre. Bráhmi, azaz Bramha,(vagy Brahma, a teremtő) aki létrehoz. A 14 hang, 14 bráhmi hang, s ezek voltak a szanszkrit nyelv alapjai, amit isteni nyelvnek, az isteneknek nyelvének neveznek. Manapság nagyon sok démon el akarja nyomni istennek a nyelvét. A nyugati társadalmakban nagyon sok úgynevezett tudós, sőt még úgynevezett indológus is azt híresztelik az embereknek, hogy a szanszkrit egy halott nyelv. Ez valami összeesküvés része, hogy így lekicsinyítsenek valamit. A szanszkrit nem halott, nagyon is élő. Indiában, az összes templomban és ashramban, amik millió számban vannak, az összes rituálét szanszkrit nyelven végzik. Az összes diák, aki a spirituális útra lép, és annak szenteli az életét nagyon is élő, és beszélnek szanszkritul. Szanszkritul írnak és teszik a dolgukat. Az úgynevezett indológusok propagandája, hogy a szanszkrit egy öreg, régi, halott nyelv a szanszkrít. Támogatniuk kellene igazából a szanszkrit nyelvet, de inkább elutasítják és elpusztítanák, amiben persze nem lesz sikerük.
Az első nyelv atyja Siva volt, s nemcsak a nyelv teremtője ő, hanem a tánc, a zene, és a művészet, minden művészeti ág szülője is. Az összes művész Sivát imádja.

A kozmikus tánc a tandava, amit Siva a teremtés legelején táncolt és, amit a legvégén is fog, majd akkor, amikor eljön feloszlás, a Föld, és a Kozmosz feloszlása. Siva közben a fenntartó táncot járja. Az első tánc drámai, mert a teremtést el kell kezdeni, a kezdet és a vég között pedig egy kellemes, kreatív táncot jár, a növekedő, a beteljesülő táncot. Siva egész életen át táncol, ami nagyon érdekes aspektusa.
Rávana szeretett volna kedveskedni Sivának, szerette volna elhívni Sri Lankára. Kapott olyan jutalmat is, hogy bármi, amit akar, az teljesül. S kívánsága volt, hogy Siva a saját központját a Kailásza-hegyről tegye át Sri Lankára.
Svámijit ez arra emlékezteti, ahogy őt hívják az emberek a saját házukba, hogy lakjon ott, hogy legyen egy ilyen házi guru. Indiában és Amerikában nagyon sok gazdag embernek nagy vagyona van, megvan mindenük és szeretnének egy szatgurut házigurunak. Még manapság is annyi gazdag ember kéri ezt. Azt akarják, hogy legyen a mesterük, a házigurujuk, de Svámiji nem egy háziguru, ő egy szabad guru, akár a sas. Tehát nagyon érdekes javaslat, hogy Svámiji legyen háziguru, ami persze azt jelenti, hogy teljesen kontrolálják, hogy ő mit csinál. Csak azokat a vendégeket engednék be hozzá, akiket a házigazdák szeretnének, s nem engednének be akárkit, és mindenkit…
Így megértjük, hogy Rávana, miért szeretett volna egy házigurut. Megkérte Sívát, hogy a Kailásza-hegyről költözzön Sri Lankára. Siva így belegabalyodott saját jutalmába, hiszen azt mondta, Rávana kívánhat bármit. Rávana pedig ezt kívánta. És akkor, mint máskor is, többször előfordult, Visnu jön Siva megmentésére. Bizots hallottuk már ezt a történetet korábban, hogy Visnu jön megmenteni Sivát a saját maga által felajánlott jutalomtól. Siva vonakodva, de beleegyezett Rávana kérésébe, azzal a feltétellel, hogy Rávanának kell majd elvinnie őt Sri Lankára, a vállán, és sehol nem teheti le útközben, mert ha leteszi, akkor vége a kívánságának és Siva visszamegy Kailásza-hegyére. Rávana viszont annyira arrogáns volt, és úgy gondolta, semmi gond nincsen Siva kitételével, erős fizikailag is, nem lesz semmi probléma, meg tudja tenni. Félúton azonban meg kellett volna könnyebbülnie, de hogy tehette volna ezt, ha nem szállhatott le a földre, nem állhatott meg, mert Siva ezt kívánta. Aztán elérkezett egy pont, amikor már nem tudott tovább haladni Sivával. Letette őt a földre és elment, hogy magán könnyítsen, s mire visszament, Siva eltűnt. Akkor Rávana rájött arra, hogy az ígéretét saját maga törte meg, hiszen megállás nélkül kellett volna vinnie Sivát. Siva pedig vissza tudott menni eredeti lakhelyére, a Kailásza-hegyre, s így meg volt mentve Rávana csapdájától. Persze Rávana visszament, és egy Siva templomot hozott létre, ott, ahol letette Sivát, és imádta őt. Mind a mai napig sok millió ember elmegy Rishikesbe, felvesznek egy kis vizet, s elviszik erre a közép-indiai szent helyre. Nagyon sok érdekes történet él Siváról, sok inspiráló történet.
Tehát Mahasivaratrin Sivát imádják. Ratri Siva éjszakája. Nem rossz ötlet egész éjszaka ébren lenni, és valamilyen szádhanát végezni, de tudni kell, mit végezzen az ember. Megvan a jó hatása, ha az ember egész éjszaka, mondjuk, mantrákat énekel. A Siva bhakták szádhanájának megvan a felépítése. Egész éjszaka mantráznak, tapaszjának nevezik ezt, és erőt nyernek alatta. Ebből az erőből körülbelül 50 év gyakorlással lehet valamit elérni. Nagyon specifikus, irányítás alatt kell végezni az éjszakai tapaszját. Ha az éjszaka ratri, Siva éjszakája, akkor egy helyes szádhana végezésével több száz év szádhanáját el lehet végezni egy éjszaka alatt. Ezért nagyobb jelentőségü a Sivaratrinak az értéke. Aki tudja, hogyan kell a szádhanát végezni irányítás alatt, azok tehetik. Ez a Sivaratri jelentése.