Telecast 2016. július – 1. rész

Szávan, Shravan
A Szávan (szankszrit), vagy Shravan (hindu) hónap a júliusi holdtölte után kezdődik, és az augusztusi teleholdig tart. Ekkor a Nap az oroszlán jegyben tartózkodik. Erről a spirituális holdhónapról beszél Svamiji, arról, hogy ez az időszak miért fontos, mi a jelentése. Úgy kezdődik a történet, hogy a Gangát, a folyót le kellett engedni a Földre, hogy folyjon az emberiség javára. Shívát kérték meg erre, aki ebbe – bár kissé vonakodva – de bele is egyezett. Indra, az Istenségek királya, aki az esőért és monszunért felelős elhatározta, hogy Ganga Shíva fejéből áramoljon ki, majd a Himaláján keresztül a párák síkságain menjen. A Ganga folyó fogja felszabadítani azokat, akik meg vannak átkozva, saját helytelen karmikus tetteik miatt.
Egy másik, a Gangához kapcsolódó történet Bhagirathról szól, egy mitikus királyról, aki tapaszját végzett, azaz lemondott olyan dolgokról, amik örömet okozhatnának, azért, hogy a Gangát le tudják hozni a Földre. Brahma, a Teremtő is hozzájárult, hogy Gangát lehozzák a Földre, de a folyó ereje annyira hatalmas volt, hogy csakis Shíva tudta leereszteni őt. Bhagirathnak azért kellett tapaszját végeznie, hogy Shívát kiengesztelje, illetve a tapaszja által elérje, hogy Shíva ezt megtegye. Tapaszját kellett végeznie azért is, hogy emlékeztesse Shívát arra, hogy megtegye a Ganga Földre engedését.

Ezek természetesen az emberi lények felszabadulásának, felszabadításának a szimbólumai arról, hogy az emberek így felszabadulva, hogyan tudnak nagyot alkotni. Akik ezt el tudják végezni, azok igazi vezetők. Ezt a jelenlegi konszenzusban másképpen kell alkalmaznunk, azok az igazi vezetők, akik az embereket a fény felé viszik úgy, mint a Guru. A vezető feladata mindenképpen az is, hogy a virágzás, a bőség, a teljes béke, az egység felé vigye az embereket.
Manapság alig lehet látni a világ vezetőit. Ha körülnéz a látható vezetők között, senki sem ötlik fel Svamijiban. Vajon miért nem? Azért, mert a vezetőknek az lenne a dolga, hogy az embereket a világosság felé, a felvirágzás felé vigyék, és ennek a minőségnek a mai vezetők nem felelnek meg. A mai vezetők az embereket a zavarodottságba, a zavarba, a káoszba, a sötétségbe, a pusztulásba vezetik.

Ha a világban körbenézünk, csak rossz példát látunk, mint például Európában, milyen nagy zavarodottság van jelenleg, ha az úgynevezett brexitre gondolunk. Európa egysége megingott. Semmi sem ötlik fel a vezetőkben, egyikük sem felel meg a feladatának, csak rossz példákat látunk.

Valaki azt mondta, hogy pusztuljon minden és kezdjük újra az építést. A pusztítás nagyon könnyű és gyors, de az építés, az nagyon nehéz. Például Kínában Mao, aki a kínai templomokat elpusztíttatta, sok gyönyörű kolostort, spirituális helyet leromboltatott, majd 20-30 év elteltével rájöttek, hogy milyen szörnyű pusztítás történt. Nagyon könnyen és gyorsan megy a pusztítás, de az építkezés nagyon nehéz és sok időt vesz igénybe.

Európában 1945 után, hetven éven át az európai emberek építhették a békét, élvezhették a békét. Most Európában a béke újra meg van zavarva. A szűk látókörű program miatt a békét megzavarták. A vezetők szűk látóköre zavarva meg a békét. Az egész világot érinti ez a zavarodottság, a pusztítás. Úgy tűnik, hogy mindegyik ideológia el akarja pusztítani a másik ideológiáját.
Nagyon könnyű csatlakozni a pusztításhoz úgy kollektíven, mint egyénileg is, és nagyon nehéz csatlakozni egy pozitív szándékhoz. Nagyon sok időbe telik meggyőzni az embereket, hogy mi a pozitív, ezzel szemben pillanatok műve, hogy az embereket a negatív irányba befolyásolják. Mindig észrevesszük és látjuk, hogy a média és a vezetők milyen gyorsan tudnak hatni az emberekre, és őket a negatív irányba fordítani, az egy pillanat műve és a negatív energia erőre kap. A negatív energia nem tud sokáig fenn maradni.