Telecast 2015. október – 4. rész

Irányítsd önmagad!
Nagy a felelősségünk önmagunk irányítása terén. A vihart az erősek élik túl. Mint Nóé bárkájában. Noé az árvíz idején a természetes szelekciót akarta. Hogy csak az erősek tartsanak vele. Ez a szellemi út és szellemi energia követésének folyamata. Erőre van szükség. Mindannyian ismerjük a hét főbűnt. Lustaság, irigység, kevélység, harag, torkosság, fösvénység és bujaság. Ha nem érzitek a szellemi aspektusokat, akkor ez a hét tulajdonság veszi át az uralmat. És ha a szívetek és elmétek ezekkel a tulajdonságokkal van tele, nem érezhetitek a boldogságot. Ezt nagyon fontos megérteni.

A kisebb örömöket fel kell áldozni a nagyobbért. Ez feladat, kötelesség.
Ami a Magas Lányeket, a Szellemi Mestereket illeti, ők másként tekintenek az életre. Amikor egy bölcs a Gangeszban fürdött, látta, hogy egy skorpió fuldoklik. Megpróbálta megmenteni. Minden egyes alkalommal, amikor megpróbálta kimenteni a vízből, a skorpió erősen belemart. Ez így ment sokáig. A tenyere piros volt a méregtől. Egy másik ember, aki szintén ott fürdött, megkérdezte, hogy „Guruji, miért akarod megmenteni ezt a lényt, aki amúgy is démon?” A Mester így válaszolt: „Az ő dolga, hogy megharapjon, az én dolgom, hogy megmentsem. Én teszem a magam kötelességét, ő is teszi a magáét.”

Ez egy szép történet arról, hogy újra és újra megharapja valami, de a Magas Lény végzi kötelességét. A virág továbbra is illatozik, a Gangesz továbbra is folyik, a Nap továbbra is süt, a szél továbbra is fúj, és a Magas Lány, a Sadguru továbbra is tanít és együttérez, attól függetlenül, hogy mi történik.

Hogy megkövezik-e, ahogy Buddhát sokszor megkövezték, hisz nem mindenki ismerte el. Ananda, a tanítványa kérdezte, hogy miért hagyják ezt? Miért nem mennek el a Himalájába egy barlangba, és élnek békében? Buddha azt válaszolta, hogy ők teszik, amit kötelességüknek éreznek, tudatlanságból teszik, amit tesznek. Ahogy Krisztus mondta, „Nem tudják, mit cselekszenek.”. Kérte, „Atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek.”. Ezt a híres sort mindenki ismeri.

Az isteni tervet kövesd!
A lényeg, hogy az Atya megbocsát, a Sadguru megbocsát, de hogy Maya megbocsát-e, az nagy kérdés. Mert Maya rendszere nagyon más. A karmikus utóhatás, a rossz cselekedet utóhatása egy teljesen más történet. A törvénynek megvan a maga menete, Mayának is megvan a maga rendszere. Óvatosnak kell lennünk, hogyan közelítünk az élethez. Mert az élet egy nagyon érdekes koncepció. És ebben a koncepcióban, az Isteni Tervben, amikor megkaptuk a felelősséget, akkor nem futunk el előle. Nézzünk szembe vele és találjuk meg a megoldást. Az Isteni Terv végtelen. A fösvénység, az ego, az önzőség lecsökkenti emberi tervre.

Az igazságosság elemi a szellemi úton. Emeljétek fel a tudatosságotokat. Együttműködni az Isteni Tervvel nagyon fontos. Ha már együttműködünk, akkor többet nem leszünk zavartak. Emlékeztetlek benneteket a tanításokra, melyeket már olyan sokszor megkaptatok. A zavart időszakban a legjobb visszaemlékezni a már megkapott tanításra. Van, aki a könyvemben lapozgatva kapott inspirációt. Van, aki visszaemlékezett a tanításra és úgy kapott inspirációt. Ez a helyes hozzáállás a krízis és zavartság időszakában. A tudást kell nézni, a bölcsességet kell nézni. Ezek az iránymutatók.

Az isteni és az emberi szint
Isteni szinten egy tanulási folyamat zajlik. Emberi szinten krízis van. A krízis nagyon fájdalmas. Bárki, aki elválik valakitől, nagyon fájdalmas folyamaton megy át emberi szinten természetesen. Én már nagyon sokszor láttam az emberi tragédia, emberi pusztulás ismétlődését. De ez nem akadályoz meg abban, hogy tovább tanítsak.

Ahogy ezt már sokszor elmagyaráztam, az én személyes célom nem az, hogy több millió tanítványom, ashramom vagy hatalmam, vagy bármilyen világi eredményem legyen. Tudom, hogy vannak, akik sikerüket abban mérik, hány ashramjuk, központjuk, alapítványuk, tagjuk, követőjük, országuk van. De számomra ez nem lényeges. A himalájai mesterek nem olyanok, mint más mesterek. A tanítóknak megvan a vonaluk, ahonnan származnak. Ez a gurum, ez a származásom, innen jöttem, itt születtem – ezeket mind szeretik elmesélni.
A himalájai mesterek megjelennek és eltűnnek. Nem a világi sikereket keresik. Ez nem céljuk. A himalájai mester megjelenik, nem tudjuk ki ő. Megjelenik, eltűnik, újra megjelenik. Ez a himalájai mesterek hagyománya.