Purnatirth Jógaközpont Alapítvány

A Purnatirth Jógaközpont Alapítvány története a vágotpusztai közösséggel fonódott egybe. Ez a közösség a jógázás köré gyűlt csoport, akinek tagjai a teljes életmódra törekszenek – természetes és tiszta környezetre, lelki és testi harmóniára és békére, belső egyensúlyra, összhangra ember és természet között, vegetáriánus táplálkozásra, mások iránti megértésre, türelemre –, a spirituális életre. Spirituális, mert a lélek, a szellem az elsődleges érték, az egyéni fejlődésének kulcsa a szellemi kibontakozás, az önmegvalósítás. Mindezt nem vallásos alapokon, hanem egy közös szellemiség, világrend mentén, amiben hisznek, és ami meghatározza a cselekedeteiket. A csoport tagjai vegetáriánusok, aminek meghatározó oka (az egészség megőrzése mellett) az, hogy ne járuljanak hozzá az állatok elpusztításához.
Magyarországon a 70-es években alakultak az első jógaklubok, amelyek az országban beszerezhető második világháború előtti (S.R. Yesudian, Weininger Antal, Baktay Ervin stb.) és utáni „vulgáris” jógakönyveken (Vígh Béla, Boriszov-Milanova, Dely Károly stb.) alapultak. (Vulgáris jóga alatt a szellemiségtől elszakított, materialista alapokra helyezett „korszerű” európai orvostudomány szempontjai szerint felülbírált jógát értjük, ami szinte kizárólag izomfejlesztésre, testtartásokra és légzésszabályozásra korlátozódik.)
A szegedi Bartók Béla Művelődési Központban 1972-ben alakult meg a Jógaklub. Létrehozója egy idős nő volt, aki jógázás által gyógyult meg betegségeiből. Ez késztette arra, hogy a jógát mások számára is elérhetővé tegye. A Jógaklub életében minőségi változás következett be azzal, hogy a Nemzeti Jógaszövetség egyik budapesti programján az egyik előadóval, Swami Purnával szoros kapcsolatba léptek. Swami Purna keleti és nyugati iskolákban tanult; mint jógi, orvostudománnyal, pszichológiával és filozófiával foglalkozott. Több ashram szellemi vezetője (Anglia, Nyugat- Németország, Magyarország). A művelődési ház szervezésében több tábort vezetett a Jógaklub tagjai és más érdeklődők számára. A tábori tanfolyamokon fokozatosan összeállt egy tíz-húsz fős csoport, akik a továbbiakban Swami Purnát guruként tisztelték és fogadták el, és megfogalmazott szándékukká vált, hogy egy ashramban gyakorolják a tanult új életmódot. (A guru spirituális tanítómester, aki tanítvánnyá fogad, akit mesterül fogadnak; aki a tanítvány szellemi fejlődését segíti, és akit a tanítvány követ.)
A csoport célja az egészséges és teljes emberi élet megvalósítása úgy fizikai, mint szellemi szinten. A csoport hamarosan kinőtt a művelődési ház intézményi keretei közül, és teljesen önálló életet kezdett élni. Még ugyanebben az évben (1980) helyet („életteret”) kerestek, ahová az ashramot telepíthetik, így akadtak a Pécstől légvonalban 10 km-re fekvő Vágotpusztára. (Vágotpusztán akkor még három idős őslakos élt, és tíz ház még rendbehozható állapotban volt.) Itt vásároltak meg több év alatt összesen négy házat és több hektár földet.
A csoportból közben többen kiváltak, de közülük néhányan Vágotpusztán maradtak. Jelenleg négy házuk és 2,3 hektár (bio)gazdálkodásra alkalmas területük van. A vágotpusztai lakóházegyüttest lakhatóvá és vendégfogadásra alkalmassá tették a kezdet kezdetén, és a a gazdálkodást is megkezdték, így létrejött egy klasszikus típusú ashram, ami a továbbiakban a guru vezetése alá tartozott. Swami Purnával telefonon illetve személyes külföldi találkozókon tartották a kapcsolatot. Az ashramban jelenleg nincs tartósan ott lakó személy, így a gazdálkodást fel kellett függeszteni. Csoportok fogadására azonban előzetes megbeszélés alapján van lehetőség.
A rendszerváltással megnyílt a lehetőség arra, hogy az addig együtt élő, együtt dolgozó csoport formálisan is közösségé alakuljon. A Purnatirth Jógaközpont Alapítványt a vágotpusztai csoport tagjai hozták létre a központ fenntartására, működtetésére, a spirituális út megvalósítására. A csoport tagjai az ország különböző pontjain tartanak szatszangokat, jógaórákat, kirándulásokat, táborokat, előadásokat. A programokról bővebben honlapunkon talál információt, vagy érdeklődjön az info kukac purnatirth pont hu címen.