Alapító okirat

A Purnatirth Jógaközpont Alapítvány Alapító okirata.
Általános adatok
Alapító: Purnatirth Jógaközpont Egyesület
Alapítvány neve: Purnatirth Alapítvány
Székhely: 7304 Mánfa, Vágotpuszta 1.
Bejegyzés: 1991. február 28., szám: 129
Adószám: 19031886-1-02
Számlaszám: Mohácsi Takarék Bank 50400113-16080324
Az alapítvány célja
Az egészséges életmód megvalósítása, a harmónia megteremtése az egyén, a közösség, a közösség és a társadalom kapcsolatában, valamint e két cél forrásának – a keleti kultúrák – tanulmányozása.
Az alapítvány hivatott elindítani és megteremteni a pénzügyi támogatás lehetőségét a Purnatirth Jógaközpont Egyesület céljainak és tevékenységének a megvalósítására, úgy mint:
• a természetes életmód tanulmányozása;
• a jóga módszereinek gyakorlása (fizikai gyakorlatok, légzőgyakorlatok, meditációk);
• preventív medicína (megelőző orvoslás);
• reflexológia, herbális gyógymódok, akupresszúra, segítő beszélgetések;
• aktív részvétel a természet- és környezetvédelemben;
• tanulmányok, előadások, táborok és találkozók szervezése;
• egyes tudományágak szakembereinek meghívása előadások tartására, tapasztalatcserére, továbbképzések és tanulmányutak megszervezése.
Az alapítvány vállalkozó célú tevékenységet nem folytat.
Csatlakozás
Az alapítvány nyitott. A csatlakozás szabályai a következők:
• Az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar vagy külföldi állampolgárságú (székhelyű) természetes és jogi személy, ha az alapítvány célkitűzéseit elfogadja és vagyoni hozzájárulását a pénzintézeti csekkszámlára való befizetéssel az alapítványi vagyonba beolvasztani rendeli.
• Aki az alapítványi cél elérése érdekében vagyontárgyat, technikai eszközt, ingatlant, vagy más jövedelmező jogosultságot bocsát az alapítvány rendelkezésére és beleegyezését adja, hogy a célszerű felhasználást az alapítványt kezelő kuratórium határozza meg.

Adományozás
A Purnatirth Jógaközpont Alapítvány örömmel fogad adományokat a fent megadott számlaszámra, melyről az adólevonáshoz igazolást állítunk ki.