Telecast 2020. március – 2. rész

A másik dolog az immunitás. Svamiji most nem akar orvosi szempontból beszélni róla, hallhattunk már máshol erről. Svamiji már tanítja egy ideje: van a fizikai és van a spirituális immunitás, és mindkettő nagyon fontos. Svamiji minket, embereket sokszor emlékeztetett arra, hogy fejlesszük ki mind a fizikai, mind a spirituális, érzelmi immunrendszerünket. Tudjuk, hogy a testünkön belül erők vannak, pozitív és negatív erők. A testünkön belül pozitív és negatív baktériumok vannak. Amikor a negatív eluralkodik a pozitív baktériumokon, akkor a pozitív baktérium legyengül, és a negatív elterjed. Ezt mindenki tudja, orvosilag mindenki ismeri ezt a magyarázatot. Amit fehérvérsejtnek nevezünk, ez az elv azonban minden szempontból létezik. Nézzük meg a démonok, dóták történetét. A dótának felsőbb kézben kell lennie, a démonoknak nem szabad uralkodniuk a világon, egyik világot sem szabad uralniuk. A démonikus erőknek a szattvikus alatt kell lenniük. A három gúnából a szattvának kell dominálnia, és a tamasz, a radzsasz ez alatt kell legyen. A tamaszikus soha nem szabad, hogy túltengjen, mindig a szattvikusnak kell dominálnia. A testben is a barátságos erők, amik minket védenek, és mindig ébren vannak, ezek kell domináljanak. Ezért kapunk lázat is. Amikor belázasodunk, akkor az erőink küzdenek, a rossz baktériumok ellen harcolnak a jók. Amikor a két erő közötti harcnak vége, akkor a mi barátságos erőink győznek, és a negatív erők elpusztulnak. Igazából nem teljesen pusztulnak el, de mégiscsak elnyomják őket, mert valamilyen formában mindig ott vannak a rosszak is. A negatív és pozitív, a sötét és a világos, tehát a testünk soha nem mentes a negativitástól. A testnek mindig van valami negatív része, de mégis kontroll alatt van, és a pozitív baktériumok uralkodnak. És hasonlóan, amikor a szattvikus erők dominálnak, akkor a másik két erő hátrébb szorul és ott rendben vannak. Az immunrendszer érdekes módon a 60 év feletti embereknél már gyengébb, és ők a célpont. Akik 50-60 év között vannak, azok jelenleg legyőzik a problémát, de akik 60 év felett vannak, és akiknek vannak még más alapbetegségeik, problémáik, ők a megtámadhatók. Ez a vírus azokat támadja meg, akik sérülékenyebbek, de akiknek az immunrendszere jó, azok legyőzik. Ez egy másik jele az immunrendszernek, a spirituálisnak és a fizikainak egyaránt, hogy erősnek kell lenni, nem szabad sohasem elhanyagolnunk őket.

Mondta Svamiji valakinek, hogy érdekes, amikor az emberek elmennek nyugdíjba 60 éves korukban, és várakozással tekintenek a jövőjük elé, hogy majd nyaralnak, utazgatnak, és mégis ők a sérülékenyebbek. Bár kerestek pénzt, és van idejük, de amikor ilyesmi történik, akkor megint csak hátrányban vannak. Ez egy másik dolog, amin el kell gondolkodni: kérjük az erőket, amik léteznek, például Shanit, hogy kegyelmezzenek meg. Mint ahogy nagyon sok vallás imádkozni szokott, hogy „légy kegyelmes hozzánk”. A vallások mindig kérik az Istent, hogy kegyelmezzen meg. Ez az ideje most annak, hogy az ember kegyelmet kérjen. Svamiji a Sri Ráma Gripaka imát mondta a Telecast legelején, hogy védjen, hogy ő legyen az ápadám, a baj elmozdítója, ő legyen dátá, minden jó dolog adója. Svamiji ezt a jó energiát előhívta az előadás elején.

És itt van Káli is. Kérhetjük, hogy Káli váljon Durgává. Amikor Káli teljes erőben létezik és elpusztítja a démonikus erőket, akkor ebben a folyamatban Káli dühe nem csökken… Bármi, ami az útját keresztezte, azt elpusztította. Az istenek összegyűltek és megkérték Sivát, hogy mentse meg a Földet és az embereket, mert Káli az egész Földet el fogja pusztítani. Siva azt mondta: „Hogyha Káli elé kerülök, akkor engem is el fog pusztítani, mert a dühének teljében van. Senki sem tudja az erejét kontrollálni, még én sem.” Az istenek mégis kérték Sivát, hogy tegyen valamit, siessen, mentse meg a világot, mielőtt túl késő lenne. Sivának eszébe jutott valami: saját magát kisgyerekké változtatta és Káli útjába helyezte önmagát, ezt a kisbabát. Káli, ahogy ment, rálépett a babára, lenézett és látta, hogy ott van Siva kisbaba formájában. És ekkor az összes dühe eltűnt. Siva párja Káli. Tehát meg tudjuk kérni Kálit, hogy legyen Durga, aki a megvédő. Megkérjük Durgát, hogy védje meg a Földet, hogy védjen meg a szenvedéstől, a fájdalomtól, a váratlan ápadám-tól, a katasztrófától, ami most a Földet érte. Megkérjük Durgát és megkérjük Shanit, hogy védjen, és az erőt pozitív védelemmé alakítsa át.

Ahogy a decemberi telecastban is mondta Svamiji, hogy két és fél évig tart Shani ideje az asztrológia szerint, ő uralkodik. De decembertől 7 hónapon át egy nagyon kritikus időszak lesz, és ez a probléma pont decemberben kezdődött. Senki nem volt kész, senki nem várta, sőt, egy-két úgynevezett politikus vezető nevetett, viccelődött is ezzel. De a természettel nem lehet tréfálni, az öt elem hatalmas, erőteljes. Nincs az isteni erőnél nagyobb, erősebb hatalom. Májá, Káli, Siva, Vishnu ereje, ahogy mondta Svamiji, hogy most az isteni szemszögből beszél nekünk, nem az anyagi síkról, arról van elég információnk. Ez a váratlan katasztrófa, ami most történik, ezt lehetett volna másként is kezelni, de nem úgy kezelték. Mi mindannyian meditáljunk, az energiánkat tegyük a pozitív erők irányába, és mindannyian kérjük meg Kálit, Shanit, Sivát, Vishnut, hogy védjen meg minket! Vishnu is védelmező, fenntartó.

Két odaadó híve volt Prahláda és Druhva, akiknek nagyon komoly fájdalmon kellett átmenniük, végtelen sok történet van erről, egyszer majd Svamiji elmeséli a Prahláda történetét. Végül jutalomból kaptak egy bolygót, Druhva lóka és Prahlád lóka, ők Vishnu odaadó hívei.
Tehát megkérjük Vishnut, hogy védjen meg, tartson meg minket. A terv az, hogy ne folytatódjon ez tovább. A terv az, hogy ne legyen több pusztulás tovább. Ez egy terv… Egy kis büntetés talán kellett, hogy az emberiségnek megtanítson valamit, és remélhetőleg a hatalmon lévő emberek megtanulták a leckéjüket, hogy tisztelni kell a természetet, az anyaföldet, az elemeket. Az élet nem lesz ugyanaz, mint korábban volt a Földön, de Svamiji nagyon reméli, és azt várja, hogy a jobb irányba fog változni, egy teljesebb irányba a Földön lévő élet. Amin most keresztülmegyünk, ez nem tréfa, ahogy mindannyian észrevesszük, ez a legnagyobb katasztrófa, ami történhetett. Ez egyike a legnagyobb katasztrófáknak, ha nem a legnagyobb katasztrófa. Már történt ilyen korábban is, de amikor a múltban történt, akkor helyi volt, nem fejlődött ki ennyire. Korábban tehát volt hasonló, de továbbment, elmúlt. A Káli júgában a középkorban volt Londonban, Európában, és sok helyen pestis. Egyiptom civilizációja, a perzsa, a római és a görög civilizáció is eltűnt. Tehát korábban történt már ilyen méretű katasztrófa, de most a technológia korában, amikor mindenki utazik mindenhova, globálissá alakult. És a globalizáció miatt senki nem tud elmenekülni előle, mindenkit érinteni tud, és ezért ez egy nagyon komoly dolog most.

A védikus filozófiában természetes módszer volt az elkülönülés, és mindenki, aki ilyenről tud, annak a szádhanáját kell végeznie másoktól elkülönülve, különleges gyakorlatokat, meditációkat kell végeznie, hogy ezen a szakaszon túljusson. Remélhetőleg csökkenteni lehet a rossz hatásokat… Az emberiség még nem kész az élet irányítására. Az isteni elv megtanít minket arra, hogyan kell a kríziseken túljutni, mindez ennek a jelenlegi folyamatnak a megnyilvánulása. Az emberiség az isteni erő segítségével túléli, de mindannyiunknak felelősnek kell lennünk, mindannyiunknak meg kell tanulnunk a leckét. Akármi is történik, akár anyagi, akár tudományos szinten ezen a világon, a természet előtt nincs akadály. Fel kell fognunk a gyengeségeinket, hibáinkat anyagi és tudományos szinten, egyénileg és kollektíven. Politikai szinten mindenkinek tudnia kell, hogyan irányítsák a világot, az életet, a társadalmat az isteni kegyelem segítségével. Időnként Svamiji elmagyarázza, hogy az isteni erő előtt az ember az semmi. Bár szeretik az emberek azt hinni, hogy ők erőteljesek, hatalmasak…

Telecast 2020. március
1. rész
2. rész
3. rész