Telecast 2017. január – 1. rész

Dualitás a világban
Megkezdjük a 2017-es újévet, és semmi kétség, hogy mindannyiunknak vannak fogadalmaink, kigondoltuk, kialakítottuk a szándékainkat, hogy az elkövetkező időben mit fogunk tenni. Megfigyelhettük, hogy a világ rendezetlen és nyughatatlan, egy átalakuláson megy át. Sok minden történik, és nagyon sokféleképpen történnek a dolgok. Fizikai és nem fizikai, szellemi és metafizikai, kulturális és politikai átalakulások történnek, és nagyon sok a zavar, a káosz. Úgy tűnik, a korábbi világrend most átalakul, és másfajta megvilágításba kerül. Szemtanúi lehetünk a legalább három kontinensen történő változásoknak.
Indiában nagy változások zajlanak, politikai és elmebeli egyaránt. Európában az egység már nem kap prioritást. Az Egyesült Államokban is éppen elkezdődtek a változások, félelmet, aggodalmat, és bizonytalanságot hozva magukkal. De meg kell érteni, hogy alapvetően az átalakulás része a világnak, a világ fejlődésének. A Föld fejlődik, a világ fejlődik, s hasonlóképpen a kozmosz is. Naponta olyan sok csillag születik, s naponta olyan sok csillag eltűnik ebben a hatalmas világűrben. Nemcsak az emberek szoktak megszületni és meghalni, hanem a bolygók, és nagyon sok más lény is. Úgynevezett születés és úgynevezett halál történik minden percben, minden nap, egész éven át. Ez a kozmikus teremtés természete. A kozmikus teremtés a Földön egyéneket is teremt, de a kozmoszon túl is van teremtés.

Alapvetően az átalakulás és az átmenet része a dharmának, a világ, a kozmosz, az ember dharmájának.

A teremtéskor, a világóceán kiköpülése során az egyik oldalon voltak a démonok, a másikon egy nagyon fejlett lény, Durgá Dévi. Mind a kettőnek részt kell vennie az óceán köpülésében. A teremtésnek ez az egyik leghatalmasabb története. Az egyik oldalon a démonikus erők, a másikon az isteni erők. Mind a kettő részt vesz benne, hogy a 14, nagyon értékes, és különleges elemet, Ratnát megtalálják. Közöttük van az Amrita, a halhatatlanság nektárja. (A Kumbha mela ennek az alapján kezdődött el, 12 évente India négy helyén tartják.) Az amrita, a nektár mellett viszont visin méreg is volt, annyira hatásos és erőteljes, hogy nem volt olyan dévatá, aki ezt lenn tudta volna tartani, kivéve Sivát. Ezt a mérget a Földön nem lehetett volna tárolni, megtartani, mert el tudta volna pusztítani a Földet és az egész teremtést. Megkérték Sivát, hogy ő törődjön ezzel a méreggel. Siva beleegyezett, és megitta, ennek hatására jelképesen kékké változott a nyelve. Siva Mahadév lett a kék nyelvű isten.

Visin a méreg, és Amrita a nektár. Az életet adó energiaforrás nemcsak a Földön, de a testünkben is megvan. A negativitás és a pozitivitás egymás mellett lakozik. Orvosilag is elmondható, hogy vannak rossz, kártékony baktériumok a testben, amik ha aktiválódnak, akkor megbetegszünk. Ha eluralkodnak a kártékony baktériumok, akkor megbetegítenek. Különben egészségesek vagyunk, mert a jó, hasznos lények uralkodnak a testünkben. A kettőség ott van a fizikai rendszerünkben, de nemcsak a fizikai életben, hanem a kozmikus életben, a Föld életében is megtalálható a dualitás. Amikor változnak a körülmények, változik a világ. Úgy mondják, hogy nincs rossz vagy jó, hanem a rossznak és a jónak a folyamata létezik.

Az embereknek megvan a lehetőségük, hogy válasszanak a jó és a rossz között. Az embereken múlik, hogy mit választanak. Amit negatívnak nevezünk, az is egy erő, egy shakti, nem lehet nem figyelembe venni. A dühünket ki tudjuk fejezni, elmondjuk, amit gondolunk, valamire rávilágítunk. De hogyha ez a düh károssá, pusztítóvá válik, akkor életek és mindenféle más vesznek el. Ilyen alapon persze az összes civilizált országban ki lehet fejeznünk a boldogtalanságunkat, szomorúságunkat, de a tiltakozásunk nem válhat agresszívvé, mivel az erőszak a legrosszabb formája a negativitásnak. Az erőszak erőszakot szül.

Ha a testünk erős, akkor a negatív baktériumok nem tudnak megérinteni. Ha valaki erős, akkor szembe tud nézni bármilyen kihívással, le tudja győzni őket, és biztonságban érzi magát, ez pedig boldogságot eredményez.

A démonokról szólva. Sok formában léteznek a kozmoszban, a Földön is, a testben is, mindenhol. A démonok részei az egész teremtésnek. Az embernek megvannak a maga démonjai. Amíg nem uralkodnak el rajtunk, addig a saját démonjainkkal tudunk bánni és tudjuk irányítani energiáinkat. Azt kell elérnünk, hogy a démonjaink ne irányítsanak minket. Nagyon hatalmasak. Tudnak szolgálni is minket, képesek a segítségünkre lenni, és hasznosak tudnak lenni a fejlődésünk során, az utunkon. Amiket mi démonnak nevezünk, azok a shaktik, erők, és a démonok, amíg nem lesznek a mestereink, nem uralkodnak felettünk, amíg korlátok között működnek, addig lehet az energiájukat használnunk. Ahogy például a radioaktivitást is fel lehet energiaként használni, bár mindannyian tudjuk, hogy veszélyes. Mégis nagy szerepe van az energia létrehozásában.

A démonikus erők nem olyan rosszak, mint amennyire gondoljuk. Ez csak a szerepük. Ha meghatározzuk a szerepüket, és keretek között vannak, akkor energiát tudnak létrehozni. Máskülönben pedig, a radioaktivitás példáját véve, pusztítani is képesek. Ezek az elemek képesek életet adni, s fenntartani. A Földön lévő dualitás így működik, ez tény. A nemzet, és az emberek saját életében is él a kettősség.